GameISCon לראשונה

כמו שבינואר שעבר הלכתי ל-Global Game Jam בפעם הראשונה, והתוצאות היו לא רעות אם יורשה לי, הפעם הלכתי לכנס המקצועי של התעשיה בפעם הראשונה.

לא יודע למה ציפיתי. לא ל-E3, אפילו לא ל-GDC, אבל היה מעניין. היו הרצאות מעניינות וחלקם קצת פחות. לצערי, נראה לי, שעדיין יש הרבה מרצים שאני מצפה שידעו לעשות את זה כמו שצריך אבל עוד לא התאפסו על זה. וחלק מההרצאות התגלו כלא מעניינות כמו שחשבתי. אני לא אומר שאני גאון גדול אבל אני כל הזמן לומד וקורא כך שלרוב קשה לחדש לי.

בכניסה הציגו משחקים חדשים ומגניבים וגם לנו הייתה שם נציגות עם הגרסה הראשונה שהראינו לאנשים מחוץ למעגל הקטן של אנשי חברה ובריכת הבדיקות. חבל רק שהביאו מכשיר שאנחנו לא ממש תומכים בו. בגלל זה המשחק קרטע, לא שום סיבה אחרת.

סך הכל היה כיף אבל אני חושב שכדאי שאני אשקיע יותר זמן ביצירת קשרים בפעם הבאה.


Posted in No Category, Work by with comments disabled.

Pingbacks & Trackbacks