Open Source Car

חברה בשם Riversimple מציעה מכונית חדשה בצורה מאוד מעניינת: Open Source.
דבר ראשון, המפרט והתוכניות של המכונית מוצעות חופשיות ברשת, במטרה לצמצם את העלות של התכנון והחלקים, על ידי שיתוף אנשים אחרים בתכנון שלה.
דבר שני, המכונית, שני מושבים, שתי דלתות, מתוכננת לעבוד על תאי דלק מימן והבנות מסיבי פחמן ולכן תשקול בסביבות ה-700 קילוגרם.
דבר שלישי, המכונית תמכר בשכירות ל-20 – כן, 20 – שנים והדלק בחינם לכל התקופה הזאת.

אני מסתקרן לראות איך זה יעבוד להם…


Posted in High-Tech, Less Interesting News by with 2 comments.

Pingbacks & Trackbacks