לכל X יש M

לכל X יש M
שנתן לו המרצה
ונתנו לו תלמידיו

לכל X יש M
שנתנו לו נגזרתו ואופן התפלגותו
ונתן לו הגרף

לכל X יש M
שנתנו לו משתניו
ונתנו לו שנתותיו

לכל X יש M
שנתנו לו הפונקציות
ונתנו לו הפרמטרים

לכל X יש M
שנתנו לו גבהיו
ונתנו לו משטחיו

לכל X יש M
שנתנו לו משתמשיו
ונתנה לו הגדרתו

לכל X יש M
שנתן לו אינטגרלו
ונתנו לו וקטוריו

לכל X יש M
שנתנו לו טוריו
ונתן לו פיתוחו

לכל X יש M
שנתנה לו שאיפתו
ונתנה לו
התכנסותו


Posted in From the Writing Desk, Memes and Stuff by with 3 comments.

Pingbacks & Trackbacks