לקראת אייקון

כרגע הודיעו לי שההרצאה השנייה שהצעתי גם נכנסה לתוכנייה של אייקון. אין עוד חדשות לגבי החידון.

אז באייקון תהיה לי הופעה כפולה. אז בואו להקשיב לי מסביר לכם איך בונים עולם וירטואלי ואיך מרכיבים חרב אור.

איזה כיף. עכשיו אני רק צריך להתחיל לכתוב אותן. מי היו אלו שאמרו לי שהם לא כותבים את ההרצאה עד חודש-חודשיים לפני הכנס?
אה, כן. תקוללו כולכם.

להלן המשימות הנוכחיות (וסף ההשלמה):
26/08 – לללמוד חדווא
27/08 2355 – מת”מ 4
– לראות את כל ההרצאות באת”מ
– לסיים את המחזה לכתיבה דרמטית
– לכתוב את עולמות וירטואלים ואת הפיזיקה של הבלתי אפשרי


Posted in Life by with 6 comments.

Pingbacks & Trackbacks