מחר עוברים דירה

ואם הכל יעבור כשורה, אני מחרתיים אוכל כבר לוותר על הרכבת לעבודה.


Posted in Life by with comments disabled.