דברים שאני רוצה

I’ll get those. Some time. Want to help?

 1. A Good Microphone, Holder, and Shock Absorber.
 2. A New Chair.
 3. Loupedeck Live.
 4. A Giant Mousepad.
 5. Biem Butter Sprayer.
 6. Specially made miniature.
 7. Baubax Windbreaker 2.0
 8. The Nomatic Travel Bag
 9. Star Wars – Imperial Assault
 10. Descent: Journeys in the Dark
  1. Lair of the Wyrm
  2. Labyrinth of Ruin
  3. The Trollfens
  4. Shadow of Nerekhall
  5. Manor of Ravens
  6. Forgotten Souls
 11. Force Feedback Shock Vest! Or this thing.
 12. Cool T-shirts.
 13. Anything in my Steam Wishlist.

והערה אחרונה: אני עדיין חושב שאחת המתנות הכי טובות שאפשר לקבל זה פשוט כמות מסחרית של משהו פשוט שאני אוהב.


by with no comments yet.

Pingbacks & Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *