פיטר ווטס הואשם

המקרה המוזר של הסופר הקנדי במעבר הגבול בשעת לילה מאוחרת הגיע לסיומו, או לפחות לסוג של אבן דרך.

בתכל’ס, ואני נוטה יותר להאמין לצדדים המדוברים מאשר לעיתונות וגם ווטס מצטט ישירות את המושבעים, המשפט היה על האם הוא כן או לא התנגד ולא מילא אחר ההוראות של שומרי הגבול בזמן הבדיקה. לא האם הופעלה אלימות על ידי צד כלשהו או האם החיפוש היה מוצדק, הוגן או אנושי. ובמקרה הזה, למרות שהיו מושבעים שחיפשו בנרות דרך שלא להרשיע אותו, לפי ההוראות שהם קיבלו לשפוט את המקרה המסוים הזה, לא הייתה להם ברירה אלא להרשיע.

הועלו הצעות של תביעות נגד, שיתוף פעולה עם הארגון לזכויות אדם וכן הלאה אבל כרגע ווטס צריך לאסוף את השברים של החודשים האחרונים ופשוט באסה שמתייחסים לבן אדם בצורה כזאת.

ההקלה היחידה כנראה היא שווטס עדיין לא נשפט, הוא רק הורשע. אז אולי השופט הנחמד (לפי מה שווטס אומר) יתחשב בשטות המוחלטת של העברה הזאת ובעינוי שהסופר כבר עבר ויתן לו עונש קל וסמלי.


Posted in Geekdom, Less Interesting News by with comments disabled.

Pingbacks & Trackbacks