דברים שאני רוצה

I’ll get those. Some time. Want to help?

 1. New Gaming Desktop. Gathering money but help will be appreciated
 2. Tact-Tiles.
 3. The All-Black Matrix PowerWatch or Galaxy Gear S3 Frontier.
 4. Biem Butter Sprayer.
 5. Specially made miniature.
 6. Rocksmith 2014
 7. Star Wars – Imperial Assault
 8. Descent: Journeys in the Dark
  1. Lair of the Wyrm
  2. Labyrinth of Ruin
  3. The Trollfens
  4. Shadow of Nerekhall
  5. Manor of Ravens
  6. Forgotten Souls
 9. X-Com: The Board Game
 10. MicroMax Multitool
 11. The Nomatic Travel Bag
 12. Nerf Sniper Rifle
 13. My own parachute, helmet and goggles.
 14. Force Feedback Shock Vest! Or this thing.

אלה הם סוג הדברים שמוצאים חן בעיניי, שאני בכלל לא אקנה לעצמי אבל ממש אחייך אם מישהו יקנה לי.


by with no comments yet.

Pingbacks & Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *