דברים שאני רוצה

I’ll get those. Some time. Want to help?

 1. A Good Microphone, Holder, and Shock Absorber.
 2. A New Chair.
 3. A Giant Mousepad.
 4. Specially made miniature.
 5. Star Wars – Imperial Assault
 6. MicroMax Multitool
 7. Baubax Windbreaker 2.0
 8. The Nomatic Travel Bag
 9. Descent: Journeys in the Dark
  1. Lair of the Wyrm
  2. Labyrinth of Ruin
  3. The Trollfens
  4. Shadow of Nerekhall
  5. Manor of Ravens
  6. Forgotten Souls
 10. Biem Butter Sprayer.
 11. Force Feedback Shock Vest! Or this thing.
 12. Cool T-shirts.
 13. Anything in my Steam Wishlist.

והערה אחרונה: אני עדיין חושב שאחת המתנות הכי טובות שאפשר לקבל זה פשוט כמות מסחרית של משהו פשוט שאני אוהב.


by with no comments yet.

Pingbacks & Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *