דברים שאני רוצה

I’ll get those. Some time. Want to help?

 1. New Gaming Desktop. Gathering money but help will be appreciated
 2. The All-Black Matrix PowerWatch or Galaxy Gear S3 Frontier.
 3. Biem Butter Sprayer.
 4. Specially made miniature.
 5. Star Wars – Imperial Assault
 6. Descent: Journeys in the Dark
  1. Lair of the Wyrm
  2. Labyrinth of Ruin
  3. The Trollfens
  4. Shadow of Nerekhall
  5. Manor of Ravens
  6. Forgotten Souls
 7. MicroMax Multitool
 8. The Nomatic Travel Bag
 9. Nerf Sniper Rifle
 10. My own parachute, helmet and goggles.
 11. Force Feedback Shock Vest! Or this thing.

אלה הם סוג הדברים שמוצאים חן בעיניי, שאני בכלל לא אקנה לעצמי אבל ממש אחייך אם מישהו יקנה לי.

והערה אחרונה: אני עדיין חושב שאחת המתנות הכי טובות שאפשר לקבל זה פשוט כמות מסחרית של משהו פשוט שאני אוהב.


by with no comments yet.

Pingbacks & Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *