Republicans Also Lie

אז לא רק רבנים חרדיים משקרים. גם רפובליקנים.

אני קורא לי להנאתי ב-SlashDot ונתקל בידיעה הבאה: שירות מחקר של ספריית הקונגרס כתב דו”ח עם מחקר כלכלי עמוק על הקשר הסטטיסטי בין הטלת מיסים, צמיחה כלכלית וריכוז הון החל מ-1945.

אז יושב באתר של ספריית הקונגרס מסמך נחמד שמתאר איך אין שום קשר בין קיצוץ מיסים לעשירון העליון ויצירת עבודות או פיתוח כלכלי ואיך כן יש קשר מובהק בין אותו קיצוץ מיסים וריכוז ההון בחלק הגבוה של הפירמידה.

ומה הרפובליקנים עושים? בעולם מושלם הייתי מצפה שהם יגידו, “אופס, סליחה. הרעיונות שלנו לא באמת עובדים. 65 שנים של מידע ממשי מהשטח באמת מספיקות כדי לשנות את דעתנו ואנחנו נמצא רעיון חדש בשביל הכלכלה של ארצות הברית.” אבל לא. מה שהם עשו זה לדאוג להוריד את הדו”ח הזה מספריית הקונגרס (כרגע נמצא אצל הניו-יורק טיימס) כי הוא לא מתאים למה שהם טוענים.

ולמה אני מקשר את זה לרשומה הקודמת? כי זה בדיוק מה שדתיים שמרנים עושים. ואני ארגיש חופשי לצטט את טים מינצ’ין כי הוא אמר את זה טוב.

Science adjusts it’s views based on what’s observed.

Faith is the denial of observation so that belief can be preserved.

וזה כל מה שיש לי להגיד על זה.


Posted in Less Interesting News, Practice, Religion, Thinking Out Loud by with comments disabled.