העולם הסתדר לפי תחומי עניין

כבר הרבה זמן אני אומר: זה לא שאני לא מספר לאנשים מה קורה איתי כי אני לא רוצה. אני לא עושה את זה כי אין לי כוח להבדיל.

בדרך כלל, כשאני רוצה לדבר על משהו, יש כמה וכמה אנשים שמעניין אותי לדבר איתם על זה אבל הם נמצאים ב-3-4 מעגלי היכרות שונים שלי. אז אין לי כוח לפנות לכל אחד בנפרד ולנהל 20 שיחות שונות על אותו הדבר. אני מעדיף להגיד את זה רק פעם אחת.

תכלס, זה מה שהרשתות החברתיות מאפשרות, לפנות לקבוצת אנשים שחולקים איתי תחום עניין, לא משנה מאיפה אני מכיר אותם, ולדבר איתם על נושא שקשור לתחום העניין הזה. ואם זה משהו אישי, אני פשוט כותב את זה כאן אם זה ארוך או ישירות על הדף שלי ברשת החברתית אם זה יחסית קצר. בכל מקרה, אם אני כותב את זה פה, אני אחלוק לרשת החברתית ואז אפשר להגיב לי במקסימום שני מקומות.

זה כל העניין. והעובדה, שהרבה שיחות שבעבר היו מתנהלות במישור פרטי מתנהלות על פני רשתות חברתיות בפני מאות ואלפי אנשים, אומרת לי שאני לא היחידי שמרגיש ככה.


Posted in Humanity, Life, Philosophy, Practice, Thinking Out Loud by with no comments yet.

Notifications While You Sleep

This is something I haven’t seen addressed anywhere and it’s something that’s come to bother me recently. There are a lot of development guides that address how to properly monetise, how to design a menu system, how to prod your users just right, and so and so. But I’ve seen nothing about how to manage your notification in a way that makes sense if you consider they are being ignored 6-8 hours a day.

I will discuss this using examples from some of mostly notifying apps:

First, The Failures:

  • GReader. It’s a bit of an oldie and isn’t maintained much but it’s still very useful. What it does is check for updates every X minutes, download updates and notify how many items there are now and how many are new. And it overrides previous notifications. So, I can’t see the total amount of new items since I last opened it. That’s annoying.
  • Twitch. Whenever someone you follow goes online, you get a notification. And any new notification overrides the previous one. This isn’t horrible when I’m awake because I can just open the app and see who’s online. But, when I sleep, trillions of notifications could go by, people I care about could have streamed or uploaded and then I’ll have to go and check manually to see if I missed something important.

Secondly, The Overdoer:

  • Discord. Whenever I have a new notification from Discord, it’s add to the bar. Not collapsed, not counting, just adding to the bar. So, after a busy night, I might have 8-10 notifications just from Discord. I don’t miss anything but it can be done better.

Thirdly, How it Should be Done:

  • Gmail. Not a big surprise that a Google app does it correctly. New notifications just get added to the original one. From one big new email alert, it turns into a list of new things, which can be swiped open or clicked to go to the app.
  • Business Calendar. But I would also like to mention the greatest calendar app on the market, which does it very similarly. New notifications get bunched up, I can swipe them open and then open them individually or open the pop up window to manage all of them.

So, please, please, someone learn from this.


Posted in Practice, Thinking Out Loud by with no comments yet.