זהו, זה סגור

אמרתי מה שהייתי צריך להגיד.

ואיך אני מרגיש?

רגיעה, שלווה, שקט נפשי.


Posted in Life, Work by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *