זהו, זה סגור

אמרתי מה שהייתי צריך להגיד.

ואיך אני מרגיש?

רגיעה, שלווה, שקט נפשי.


Posted in Life, Work by with comments disabled.