אתמול היה יום טוב

שלשום בערב הגענו למסקנה שיש משהו שצריך לעשות ושחייבים לדחות בגללו את הגרסה. התאפסנו על ההגדרות המדויקות, ידעתי מה צריך לעשות, אבל גם ידעתי שזה ייקח בערך יום אז אני לא אתחיל את זה ב-19:00. אז כן התחלתי את זה אתמול בבוקר.

ומה הייתי צריך לעשות? היה חלון במשחק, שבגלל המאפיין החדש שאנחנו רוצים להוסיף, דורש שכתוב כמעט מוחלט של הזרימה שלו. אז התיישבתי והתחלתי לכתוב. וזה היה הרבה שכתוב, הרבה עריכה, הרבה כתיבה של דברים חדשים ואני צריך לסיים את הכל לפני שאני יכול להריץ משהו או לבדוק משהו בגלל שזה שובר את ההידור. אז במשך שעות, אני יושב וכותב. רק אני וה-Visual Studio. לא היו הפרעות, לא הייתי צריך להתעסק עם דבר אחר.

היה כיף ממש.


Posted in Life, Programming, Thinking Out Loud by with comments disabled.