How Many Episodes Are Your Life?

בפרק 17 של העונה ה-9 של “How I Met Your Mother” טד מזכיר שהיומיים האחרונים היו ממש ארוכים. זה בגלל שכל ה-17 פרקים כיסו בערך יומיים.

זה גרם לי לחשוב שאפשר למדוד כמה החיים שלך מעניינים לפי כמה פרקים של סדרת טלוויזיה (נגיד 20 דקות כדי לאפשר יותר חופש) יכסו את השבוע האחרון שלך. הטריק הוא, כמובן, לא להגיד שפרק מכסה יום אבל זה יהיה פרק משעמם. כמה פרקים דחוסים ומלאי אקשן, ערוכים דק דק בשביל לשמור על רמת העניין, יכסו את השבוע האחרון.

אז בשבילי, את השבועיים האחרונים, הייתי אומר כארבעה או חמישה פרקים, שזה לא רע בהתחשב שבדרך כלל בטלוויזיה פרק (20 או 40 דקות) מכסה שבוע. הבעיה היא שהפרקים האלו נפלו איפה שהוא בעריכה ומי יודע אם הם יגיעו בסוף לשידור (זאת אומרת, אני לא יודע אם יש לי כוח לכתוב הכל אבל אני אבדוק עם עצמי של מחר).


Posted in Life, Philosophy, Thinking Out Loud by with comments disabled.