אז יום כיפור היום, הא?

אתם יודעים מה יש לי להגיד על זה?

יש לי תרגיל להגיש.


Posted in Less Interesting News, Life, Practice, Religion, Thinking Out Loud by with comments disabled.