אחות משוחררת על בסיס ספק באמונה

אחות סולקה מלימודיה בגלל ספקות באמונה.

אפשר לקרוא את זה, מומלץ למען האמת, אבל הנה הקטע שבאמת הרתיח לי את הדם:

לדברי לויפר, “הוועדה” החליטה להתנות את המשך הלימודים בחתימה על “תקנון מיוחד” שחובר עבורה, ועבורה בלבד. “רצו שאחתום להם על מסמך שבו אני מתחייבת שאסור לי לחרוג ולו חריגה קלה מתקנון הצניעות, ואסרו עלי לדבר עם הבנות על ענייני אמונה. גם דרשו ממני להיפגש עם פסיכולוגית חרדית בנתניה שהם בחרו, כדי שהיא ‘תטפל בי’, על חשבוני.

“הם גם דרשו שאחתום לאותה מטפלת על טופס ויתור סודיות, כדי שהיא תוכל לדווח להם על המצב הרוחני שלי. הסכמתי להכל, אפילו לפסיכולוגית בהתחלה, אבל לא הסכמתי לחתום על ויתור סודיות”.

לויפר הסכימה להיפגש עם רב שיהיה מקובל על הצוות החינוכי, ולהקפיד על קוצו של יוד בתקנון ובהגבלת נושאי השיחה עם חברותיה לספסל הלימודים. דרישתה לקבל לידיה את “המסמך המיוחד” או את פרוטוקול הישיבה שהוקלד, נענתה בשלילה. “אמרו לי במפורש שהם חוששים שאני אעשה בזה שימוש משפטי”.

אז, במהדורת היום של “אתם לא רואים שזה לא בסדר?”: לא מוכנים לשחרר את הפרוטוקול של הישיבה כי היא “תעשה בזה שימוש משפטי”?! אתם לא מבינים שזה לא בסדר?! אתם מקשיבים למה שיוצא לכם מהפה?! זה לא נשמע מוזר?! זאת אומרת, אתם יודעים שאם זה יגיע לשלטון החוק אז אתם תפסידו אז אתם לא מוכנים לשחרר את זה? אולי פשוט לא תעשו את זה מלכתחילה?


Posted in Less Interesting News, Religion by with comments disabled.